Lokanta (veya restoran), müşterilere yemek ve içecek hazırlanıp servis edilen yer. Çoğunlukla özel mülktür. Yemekler genelde lokantada sunulur ve yenir ama paketservisi ve evlere servisi olan lokantalar da vardır. Lokantalar görünümlerine ve sundukları yemek çeşitlerine göre farklılık gösterirler. Bazı lokantalar sundukları yöresel mutfaklarla; bazıları da servis anlayışlarıyla farklılık yaratırlar. Eski çağlarda lokantalar yerine hanlar ve tavernalarkullanılmaktaydı ve bunlar genellikle yolculuk yapmakta olanlar için kurulmuşlardı. Çin de de benzerleri kurulmuş olmasına rağmen; günümüz restoranları, işletmelerin sipariş üzerine yemek hazırlama ve satma işine girmesiyle, 18. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkmıştır. Osmanlılarda halka yemek hizmeti sunan aşevleri ve imaretler bulunuyordu. Aşevleri, İmparatorluğun son döneminde ortaya çıkacak olan batı tarzı lokantaların öncüsü olarak görülebilirse de, genellikle beslenme amacıyla gidilen bu mekanlar, değişik lezzet tatmak için gidilen lokantalardan farklıydı. Restoranlarda yemek yapmak üzerine profesyonelce çalışan kimselere aşçı denir. Birden fazla aşçı çalıştıran restoranlarda aşçıbaşı

bulunabilir. Hatta büyük restoranlarda

mutfak şefi

ve onun altında birden çok aşçıbaşı çalışabilir. ==Köken bilimi== Bazı yerlerde 1960’lara kadar lokanta yerine aşevi kelimesi kullanılıyordu. Lokanta kelimesi, Türkçeye

İtalyanca

locanta sözünden girmiştir. Restoran sözcüğü ise Türkçeye

Fransızcadan

geçmiş bir sözcük (

Fransızca

Restaurant) olup; “yenilemek”, “onarmak” anlamlarına gelen restaurerkökünden gelmektedir. Kökün sözcükle çok ilgili olmayışını köken bilimci

Sevan Nişanyan

şöyle açıklamaktadır: Sözcük, 1765’te

Paris

‘te M. Boulanger lokantasında yemekler için kullanılan reklam sözünden alay yollu ortaya çıkmıştır.